Moving text

Mandya District Police

PRESS NOTE DATE 20-02-2017ಸಂಖ್ಯೆ :ಸಿಬಿ/24/2017.                                     ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
                                                                               ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ 
                                                                             ದಿನಾಂಕ:20-02-2017.

ಗೆ,
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ /ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಮಂಡ್ಯ.
ಮಾನ್ಯರೆ,
      
       ದಿನಾಂಕ:21-02-2017ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ (ಕೆಎಸ್‍ಹೆಚ್‍ಆರ್‍ಸಿ) ವತಿಯಿಂದ  Human rights and gender quality and he need towards being sensitive to upholding human rights of citizens”   ಈ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:21-02-2017ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಸಿ. ಸೆಕ್ಸೇನಾ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ/ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ದಿನಾಂಕ: 21-02-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

                                                                                                             ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ


                                                                                                        ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್
                                                                                                                     ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.

1 comment: