Moving text

Mandya District Police
Mandya District Daily Crime Report Date: 28-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 27-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 26-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 25-02-2018
Press Note on Murder Case Detected - K.R.Pet Town PS 
Mandya District Daily Crime Report Date: 22-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 21-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 20-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 19-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 18-02-2018

ದಿನಾಂಕ: 18-02-2018 ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತನಿಖಾ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಲಂ-107 ರಿಂದ 110 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ವಿ. ವೈದ್ಯ ರವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Mandya District Daily Crime Report Date: 17-02-2018
Press Note on Mobile Phone Theft Detected - Mandya West PS
Mandya District Daily Crime Report Date: 16-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 15-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 14-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 13-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 12-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 11-02-2018

ದಿನಾಂಕ:11-02-2018 ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ-ಆರೋಗ್ಯ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ”  ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಡಾ|| ಖಾದರ್ ರವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 


Mandya District Daily Crime Report Date: 09-02-2018
ದಿನಾಂಕ: 09-02-2018 ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ಕುಣಿಗಲ್ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಐಪಿಎಸ್ (ನಿ) ರವರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 
Mandya District Daily Crime Report Date: 08-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 07-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 06-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 05-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 04-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 03-02-2018
Mandya District Daily Crime Report Date: 01-02-2018